UNA MICA D'HISTÒRIA

DELS SEUS INICIS (1820-1860)

La Milícia Nacional dels anys 1820-23 organitzà la primera Banda de Música a Felanitx. Les actuacions d’aquesta banda es reduïen a retretes i concerts davant la làpida de la Constitució. Deu anys més tard, pels anys 1830-40 existia una acadèmia filharmònica dirigida per D. Antoni Martorell, que amenitzava no solament festes de Felanitx, sinó també d’altres pobles dels voltants.


Pels anys 1850-60 hi havia a Felanitx una Banda de Música, que pels instruments emprats i la música que interpretava tenia el caràcter de militar.

DE L’ANY 1880 FINS AL 1946

A finals del S. XIX trobem a Felanitx dues bandes de Música, pertanyents als dos partits polítics del moment: el partit conservador i el partit fusionista. Aquest fet propicià una certa rivalitat entre elles. De les poques referències cronològiques que tenim, sabem que la Banda del partit Conservador fou fundada l’any 1880.


Sabem que l’any 1903 es feu càrrec de la Banda dels Conservadors Mateu Oliver Bauçà. L’any següent (1904), el seu germà Miquel Oliver Bauçà es feu càrrec de l’altra Banda.


Durant tots aquests anys encara existien dues Bandes a Felanitx, si bé la Banda de Mestre Mateu era qui representava a l’Ajuntament als actes oficials. En canvi, la Banda del partit Fusionista era fruit de les diferències polítiques d’aquells anys. El seu director aquells anys fou D. Francisco Oliver. L’any 1918 la Banda dirigida per Mestre Mateu obtingué el primer premi en un concurs de bandes de Mallorca celebrat a Sa Pobla. Per a aquest concert, la Banda de Mestre Mateu es reforçà amb alguns músics de l’altre Banda. Aquesta “unió” circumstancial de les dues bandes feu néixer un sentit de col·laboració entre ambdues, cosa que provocà que des de 1918 fins a l’entrada de la dictadura de Primo de Rivera, l’any 1923, només existís una banda de música a Felanitx. L’any següent, el 1919, la Banda repetí la participació en el mateix concurs a Sa Pobla, on aquest cop obtingué el tercer premi.


L’any 1923, amb l’entrada de la dictadura de Primo de Rivera, la Banda es tornà a separar en dues, més ben dit, la secció “consevadora” de la Banda expulsà al músics d’ideologia més lliberal. Entre aquests músics expulsats hi havia els germans Aleix que, juntament amb els demés músics expulsats, formaren una altra Banda; la Banda del partit Lliberal. Aquesta també era coneguda com la “dels Aleixos”, i fou així com Felanitx tornà a tenir dues Bandes de Música.


Amb l’esclat del Moviment es fusionaren un altre cop les dues bandes, és a dir, part dels músics de la “Banda dels Aleixos” passaren a formar part de la banda dirigida per Mestre Mateu i, de llavors ençà, només ha existit una Banda de Música a Felanitx. L’any 1946 Mateu Oliver Bauçà, després de 43 anys al seu front, deixà la direcció de la Banda.

DE L’ANY 1946 FINS AL 1963

Alguns músics, juntament amb el Sr. Batle, D. Antoni Obrador, eren de l’opinió que a Felanitx es podia tenir una banda de més qualitat que la que es tenia en aquells moments. Fruit d'això, i aprofitant la jubilació de Mestre Mateu, anaren a cercar un director que aportés un nou caràcter a la Banda.


A Felanitx sabien de Bartomeu Oliver Martí, músic i compositor felanitxer de reconeguda fama i amb una llarga carrera musical. D. Bartomeu Oliver acceptà el càrrec i esdevingué Director de la Banda de Música de Felanitx, on dirigí el primer concert el dia de Pasqua de 1946.


L’entrada de Bartomeu Oliver al món musical felanitxer fou important i suposà una sèrie de canvis. Un dels més importants fou la creació de L’Escola de Música “Pare Aulí” de Felanitx, així com també la fundació del Patronato de la Escuela de Música Padre Aulí y Banda de Felanitx, amb l’aprovació dels seus estatuts el 28 de novembre de 1946.


El primer professor de l’Escola de Música fou D. Onofre Prohens Capó, també felanitxer. La fundació del Patronat suposà la reorganització de la Banda, ratificada el 18 d’abril de 1947. Aquesta reorganització no agradà a un grup de músics, que decidiren deixar la Banda. A més, D. Onofre Prohens i D. Bartomeu Oliver entraren en una certa discrepància sobre la manera de fer dins l’Escola de Música.


La tensió a finals de l’any 50 arribà a l’extrem de dividir els membres del Patronat en dos grups; un partidari de B. Oliver i l’altre partidari de O. Prohens, on s’hi situava el mateix president del Patronat. A finals d’any es produïren les dimissions de 4 membres del Patronat que estaven a favor de B. Oliver i aquest dimití del càrrec de Director Especial de la Banda de Música.


L’any 1951 entrà de director en funcions Onofre Prohens fins que dia 1 de gener de 1952 entrà de director titular. Prohens deixà la Banda a principis de l’any 1955 per motius professionals. El nou director fou D. Guillem Bauçà, que començà a exercir com a tal dia 1 de febrer de 1955. L'estància de Bauçà fou també curta, ja que dia 1 de gener de 1959 entrà com a director Nadal Albons Tauler que comptava aleshores amb 23 anys.

DE L’ANY 1963 FINS AVUI

L’any 1963 la Banda comptava amb 16 músics, d’edat avançada i de poca qualitat musical. Davant aquesta decadència i tenint en compte tots aquests anys d’inestabilitat, el que es va intentar fou realitzar un canvi que acabés amb aquesta situació. Tenien la certesa de que la tensió existent dins la Banda disminuiria si s’incorporava com a director una persona aliena, fins a aquells moments, a la Banda. I fou així com l’any 1963 el Batle de Felanitx, el Sr. Jaume Munar Prohens, oferí la direcció de la Banda a Bartomeu Artigues Febrer, músic felanitxer amb una llarga trajectòria musical.

 

“L’amo en Tomeu”, com era conegut entre els músics, era conscient que, per a nodrir una Banda de Música, hi havia d’haver una escola de música amb uns principis musicals molt clars. Per tant, encaminà la seva tasca pedagògica a aconseguir aquest objectiu. Cal destacar que quan “L’amo en Tomeu” entrà de Director de la Banda, l’Escola de Música pràcticament havia cessat la seva activitat. Més tard, devers l’any 1972, impulsà la creació d’un nou Patronat per donar suport a les institucions musicals felanitxeres: l’Escola de Música, la Banda i la Coral de Felanitx. Els estatuts d’aquest nou Patronat no foren aprovats fins l’any 1982.

 

Bartomeu Artigues dirigí la Banda durant 14 anys. Aquest temps d’estabilitat feu créixer una banda sòlida i estable. L’any 1978, deixà la batuta a Pascual Vicente Martínez Llopis. Quan Martínez entrà a dirigir la Banda, aquesta ja havia doblat el nombre de membres, la meitat dels quals ja eren joves sortits de l’Escola de Música “Pare Aulí”.

 

Per motius professionals, Pascual Martínez hagué de deixar la Banda l’any 1982. Fou substituït per Felipe Manchón Gomis, músic militar que compaginà la direcció de la Banda amb l’ensenyament dels instruments de metall a l’Escola de Música. La Banda de Música de Felanitx es constituí en Associació Musical l'any 1988 i, aquest mateix any, fou membre fundador de la Federació Balear de Bandes de Música i Associacions Musicals. L’any 1990 Pascual Martínez substituí un altre cop a Felipe Manchón al front de la Banda.

 

Al maig de l'any 2000 agafà la batuta el felanitxer Pere Siquier. De l'any 2005 al 2007 va ser director titular el compositor i director anglès establert a Mallorca Derek Bourgeois. En aquests anys, va composar nombroses obres per la pròpia banda. Des de 2007 fins al 2013 va ser-ne el director Andreu Julià Serra. L'any 2013 tornà a assumir la direcció de la banda Pere Siquier Pons, fins que l'any 2017 agafà la batuta l'actual director, Victor Ferragut.

©2021 Banda de Música de Felanitx

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now